۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۳ ارديبهشت
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالا معاونت آموزشیمنو بالا معاونت آموزشی
صفحه اصلي پرتال
ورود اعضا / عضويت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابخانه ديجيتال</span>كتابخانه ديجيتال
وب سايت كتابخانه ي مركزي دانشگاه
راهنماي استفاده از منابع الكترونيكي
سامانه بانك اطلاعاتي جامع پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
منابع الكترونيكي
Collapse منو جدید آموزشمنو جدید آموزش
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاون آموزشی</span>معاون آموزشی
معرفي معاون آموزشي
مسئول دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مداوم( CME )</span>آموزش مداوم( CME )
کارگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تكريم ارباب رجوع</span>تكريم ارباب رجوع
منشور اخلاقي
قوانين و مقررات طرح تكريم
اعتبار بخشي و بهبود كيفيت
امور اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوري اطلاعات</span>فناوري اطلاعات
مسئول
شرح وظايف
چند توصيه ايمني به كاربران آموزش
امور مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش کل</span>آموزش کل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت آموزشي</span>مديريت آموزشي
معرفي مدير آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره آموزش</span>اداره آموزش
معرفي مسئول آموزش
معرفي كاركنان آموزش
فرم هاي آموزشي
فرايند هاي آموزشي
آيين نامه هاي آموزشي
تقويم آموزشي دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره دانش آموختگان ومشمولين</span>اداره دانش آموختگان ومشمولين
معرفي
شرح وظايف
اداره پذیرش و ثبت نام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> امور هیئت علمی</span> امور هیئت علمی
واحد ترفیع
واحد حق التدریس
واحد بورسیه
کمیته منتخب ارتقاء اعضای هیات علمی
واحدجذب
کمیته HSR
تحصیلات تکمیلی
آموزش بین الملل
سند توسعه آموزش دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده هاو گروه های آموزشی</span>دانشکده هاو گروه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پرستاری و مامایی</span>دانشکده پرستاری و مامایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پرستاری</span>گروه پرستاری
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
اعضاي هيات علمي
آئين نامه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مامایی</span>گروه مامایی
مدیرگروه مامایی
فرم ها و فرآیندها
برنامه هاي آموزشي
اعضاي هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه تکنولوژِی  اطاق عمل</span>گروه تکنولوژِی اطاق عمل
مدیرگروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
اعضاي هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی</span>گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
مدیرگروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
آرایش درسی کاردانی رشته فوریت پزشکی
آرایش درسی کارشناسی رشته فوریت پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه ها و فرایندها</span>آئین نامه ها و فرایندها
فرم ارزیابی احیای قلب
فرم ارزیابی کارآموزی تعمیر و نگهداری آمبولانس
فرم ارزیابی کارآموزی در عرصه اطفال
فرم ارزیابی کارآموزی در عرصه تروما
فرم ارزیابی کارآموزی در عرصه فوریت داخلی 2
فرم ارزیابی کاراموزی در عرصه پایگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کوریکولوم فوریت پزشکی</span>کوریکولوم فوریت پزشکی
کریکولوم کاردانی فوریتهای پزشکی
کریکولوم کارشناسی فوریت پزشکی
اعضاي هيات علمي
EDO دفتر توسعه آموزش
اعضای هیئت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پزشکی</span>دانشکده پزشکی
گروه علوم پایه
گروه علوم بالینی
اعضای هیئت علمی
EDO دفتر توسعه آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه ها</span>آئین نامه ها
آئین نامه دوره دکتری عمومی
کوریکولوم پزشکی
منابع آزمون جامع علوم پایه
بلوک بندی پزشکی ترم2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های بهداشت</span>گروه های بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مهندسی بهداشت حرفه ایی و ایمنی کار</span>گروه مهندسی بهداشت حرفه ایی و ایمنی کار
تاريخچه
مدیریت گروه
وظايف مدير گروه
اعضاي هيات علمي
کارشناسان گروه و آزمایشگاه
آیین نامه های آموزشی و دستورالعمل ها
آرایش ترمی و دروس
برنامه امتحانات ترم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه های گروه</span>آزمایشگاه های گروه
آزمایشگاه عوامل فیزیکی
آزمایشگاه عوامل شیمیایی و سم شناسی
آزمایشگاه ایمنی
آزمایشگاه ارگونومی
دستورالعمل های ایمنی آزمایشگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مهندسی بهداشت محیط</span>گروه مهندسی بهداشت محیط
مدير گروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
اعضاي هيات علمي
برنامه هاي آموزشي
ارایش ترمی کارشناسی ایرانشهر
ارایش ترمی کارشناسی چابهار
برنامه ترم بندی گروه ایرانشهر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی بهداشت عمومی</span>کارشناسی بهداشت عمومی
مدير گروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
آرايش ترمي دوره كارشناسي
دفتر توسعه آموزش
اعضای هیئت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های پیراپزشکی</span>گروه های پیراپزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه علوم آزمایشگاهی</span>گروه علوم آزمایشگاهی
مدير گروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
برنامه آموزشی
كوريكولوم رشته علوم آزمايشگاهي
اعضاء هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هوشبری</span>گروه هوشبری
معرفی گروه
مدیرگروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
برنامه درسی رشته هوشبری
جدول ترم بندی دروس مقطع کارشناسی رشته هوشبری
اعضای هیات علمی گروه هوشبری
اعضای هیئت علمی
EDO دفتر توسعه آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پردیس علوم پزشکی چابهار</span>پردیس علوم پزشکی چابهار
گروه بهداشت
گروه پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجتمع آموزش عالی سلامت نیکشهر</span>مجتمع آموزش عالی سلامت نیکشهر
گروه های آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه ( EDC)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز آموزشی درمانی</span>مراکز آموزشی درمانی
بیمارستان ایران
بیمارستان خاتم الانبیاء
بیمارستان امام علی (ع)
بیمارستان 22 بهمن
بیمارستان روانپزشکی شفا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مجازی و الکترونیک (VEC)</span>آموزش مجازی و الکترونیک (VEC)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی واحد مجازی</span>معرفی واحد مجازی
معرفی واحد
تاریخچه مرکز
کارشناس سامانه اسکای روم
ارتباط با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و آیین نامه ها</span>قوانین و آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">الگوریتم حل مشکل در سامانه نوید</span>الگوریتم حل مشکل در سامانه نوید
نسخه دانشجو
نسخه مدرس
طرح درس آموزش مجازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح دروس</span>طرح دروس
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پزشکی
پردیس علوم پزشکی چابهار
قوانین بارگذاری محتوا در سامانه نوید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه ها</span>سامانه ها
SKY ROOM
سامانه نوید
اخبار و اطلاعیه های سامانه نوید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نرم افزار ها</span>نرم افزار ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود نرم افزار های اسکرین ریکوردر</span>دانلود نرم افزار های اسکرین ریکوردر
snagit
Camtasia Studio
دانلود نرم افزار کم کردن حجم
دانلود نرم افزار storyline
افزونه Ispring برای پاورپوینت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و محتواها</span>آموزش و محتواها
تولید محتوای آرمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه و وبینارها</span>کارگاه و وبینارها
برنامه کارگاه ها
کارگاه ها و وبینار
ارتباط با ما
Collapse منو اصلی معاونت آموزشیمنو اصلی معاونت آموزشی
دفتر معاونت آموزش
معاونت فرهنگي دانشجويي
اعضاي هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه فوريت هاي پزشكي
دانشکده بهداشت
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پزشکی
وب سايت كتابخانه ي مركزي دانشگاه
راهنماي استفاده از منابع الكترونيكي
سامانه بانك اطلاعاتي جامع پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
پايگاه هاي اطلاعاتي
Collapse آيتم هاي پوستهآيتم هاي پوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزش، تحقيقات و دانشجويي</span>معاونت آموزش، تحقيقات و دانشجويي
همكاران
معاون آموزشي،تحقيقات و دانشجويي
مركز آموزش مداوم علوم پزشكي
مركز مطالعات و توسعه آموزش
اداره مشاوره
واحد علم سنجي اعضاي هيئت علمي
نيروي انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> مديريت آموزش و تحقيقات </span> مديريت آموزش و تحقيقات
مدير آموزش و تحقيقات
توسعه فناوري سلامت
اداره خدمات آموزشي و دانش آموختگان
امور پژوهشي و ارزيابي تحقيقات
آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی
اداره خدمات آموزشي
آئين نامه ها، فرآيند ها و برنامه هاي آموزشي
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> مديريت دانشجويي و فرهنگي </span> مديريت دانشجويي و فرهنگي
معاونت فرهنگي دانشجويي
اداره رفاه
كارشناس تغذيه
كارشناس امور خوابگاه ها
كارشناس امور فرهنگي و فوق برنامه
كارشناس امور پژوهشي (قرآن و عترت)
مربيان تربيت بدني
انواع وام
تعهد محضری
صدور تسویه حساب صندوق رفاه
لينك هاي ويژه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علم سنجي</span>علم سنجي
فايل هاي آموزشي
ليست مجلات نمايه شده در پايگاه هاي اطلاعاتي معتبر
تماس با ما
لينك هاي مفيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره مشاوره</span>اداره مشاوره
فصل نامه پيام مشاور
تست ها
آئين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي</span>دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
كارگروه ها
بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
استانداردهاي اعتباربخشي موسسه اي
تماس با ما
لينك هاي ويژه علم سنجي
Collapse منو علم سنجيمنو علم سنجي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي واحد</span>معرفي واحد
معرفي واحد علم سنجي
معرفي مسئول واحد
معرفي همكاران
اهداف علم سجي
شرح وظايف
شاخص هاي علم سنجي
آئين نامه ها و فرم ها
كتب و مقالات
ارزشيابي دانش آموختگان
فايل هاي آموزشي
ارائه بازخورد
تماس باما
Collapse منو تحول و نورآوریمنو تحول و نورآوری
خانه
معرفي
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
كارگروه ها
بسته هاي تحول و نوآوري
لينك ها
تماس باما
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
آدرس
نقشه سايت
ليست كارگاه ها
آموزش ها
اطلاعيه هاPowered by DorsaPortal