نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالا فناوریمنو بالا فناوری
صفحه اصلي پرتال
ورود اعضا / عضويت
پست الكترونيك
منو اصلي فناوري
Collapse منو دوم فناوري و اطلاعاتمنو دوم فناوري و اطلاعات
معرفي مديريت
واحد ها
اداره آمار
اداره نرم افزار و پرتال
فرم ها و فرآيند ها
شوراها و كميته ها
خدمات الكترونيكي
آموزش ها
ارتباط با ما
Collapse آيتم هاي پوستهآيتم هاي پوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي مديريت</span>معرفي مديريت
معرفي پرسنل
عملكرد
برنامه عملياتي
چشم انداز
شرح وظايف
معرفي مركز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ها</span>واحد ها
واحد اتوماسيون اداري
واحد امنيت اطلاعات
واحد شبكه
واحد سخت افزار
واحد مسئول زير ساخت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> اداره آمار </span> اداره آمار
معرفي رئيس اداره
شرح وظايف واحد آمار
معرفي رابطين آماري
بانك شاخص ها
سالنامه آماري
مطالب آموزشي آمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره نرم افزار و پرتال</span>اداره نرم افزار و پرتال
معرفي رئيس اداره
معرفي كارشناسان
شرح وظايف
سپاس و HIS
وب سايت
برنامه عملياتي
فعاليت ها و مستندات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و فرآيند ها</span>فرم ها و فرآيند ها
درخواست اتوماسيون اداري
درخواست زيرپرتال
درخواست ايميل دانشگاهي
درخواست راه اندازي شبكه
درخواست اينترنت يا اينترانت
درخواست سيستم كامپيوتري
درخواست تعمير يا تعويض قطعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها و كميته ها</span>شوراها و كميته ها
كميته پرتال
كميته آمار
كميته سپاس و HIS
كميته راهبردي امنيت اطلاعات
شوراي فناوري و اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش ها</span>آموزش ها
آموزش آفيس
آموزش اتوماسيون اداري
آموزش اينترنت
آموزش پرتال
آموزش سخت افزار
آموزش ويندوز
آموزش شبكه
آموزش فتوشاپ
ساير آموزش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك هاي مرتبط</span>لينك هاي مرتبط
لينك هاي ويژه
ليست اخبار
Collapse منو اصلي جديد فناوریمنو اصلي جديد فناوری
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> معرفي</span> معرفي
معرفی مرکز
مدیر آمار و فناوری اطلاعات
معرفی پرسنل
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئين نامه ها و دستورالعمل ها</span>آئين نامه ها و دستورالعمل ها
آئین نامه فاوا وزارت بهداشت
قانون جرائم رایانه ای
دستورالعمل کمیته پدافند غیر عامل
دستورالعمل درخواست راه اندازی سامانه
دستورالعمل اتصال به شبکه ملی تبادل اطلاعات
دستورالعمل های تبادل اطلاعات با سپاس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه عملياتي اختصاصي فاوا</span>برنامه عملياتي اختصاصي فاوا
برنامه عملیاتی سال 96
برنامه عملیاتی سال 97
تعرفه های ابلاغیه های وزارت بهداشت
شرکت های طرف قرارداد دانشگاه
عملکرد حوزه آمار و فناوری اطلاعات
معرفی رابطین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره آمار</span>اداره آمار
معرفی پرسنل
شرح وظایف اداره آمار
بانک شاخص ها
مطالب آموزشی آمار
سالنامه آماری
معرفی رابطین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
واحد اتوماسيون اداري
واحد سخت افزار
واحد نرم افزار و پرتال
واحد اينترنت و شبكه
واحد زير ساخت و ارتباطات
واحد امنيت اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها و كميته ها</span>شوراها و كميته ها
کمیته تخصصی آمار
شورای فناوری اطلاعات
کمیته راهبری امنیت اطلاعات
كميته HIS و سپاس
کمیته تخصصی دولت الکترونیک
کمیته پرتال دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و فرآيندها</span>فرم ها و فرآيندها
درخواست اتوماسیون اداری
درخواست ایمیل دانشگاهی
درخواست زیر پرتال
درخواست اینترنت / اینترانت
درخواست سیستم کامپیوتری
درخواست راه اندازی شبکه
درخواست تعمیر و یا تعویض قطعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآيندها</span>فرآيندها
درخواست اتوماسیون اداری
درخواست زیر پرتال
درخواست راه اندازی شبکه
درخواست خرید سخت افزار
درخواست خرید نرم افزار
درخواست پست الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش ها</span>آموزش ها
آموزش اتوماسیون اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مجموعه آفيس</span>آموزش مجموعه آفيس
آموزش Word
آموزش Excel
آموزش Power Point
آموزش Access
آموزش Outlook
آموزش Share Point
آموزش One Note
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش پرتال</span>آموزش پرتال
آموزش عمومی پرتال
آموزش فرم ساز پرتال
آموزش سیستم گردش ساز
آموزش سیستم گردش کار
آموزش یکپارچه ساز پرتال
آموزش ساخت پوسته پرتال
آموزش پست الکترونیک
آموزش شبکه و امنیت اطلاعات
سایر آموزش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيك</span>خدمات الكترونيك
سامانه سپاس
سامانه جيرا
سامانه SRM
سامانه استعلام هويت
سامانه شمس
سامانه كميته ارزيابي
سامانه سيناسا
سامانه مكسا
كتاب خدمات الكترونيك سلامت
سامانه تعرفه سلامت
سامانه ثبت خدمات الكترونيك
ارتباط با ماPowered by DorsaPortal