شرح وظایف

شرح وظايف و ماموريت مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده به شكل ذيل تعريف مي گردد . 

1-1- توسعه و پشتيباني فاوا

v    توسعه فراگير و همه جانبه سيستمهاي كاربردي مورد نياز دانشكده و بررسي نيازها و تقاضاهاي دريافتي از ساير واحدها تابعه و ارائه خدمات لازم در اين زمينه

v    برنامه ريزي به منظور تجهيز ، پشتيباني ، نگهداري و استفاده بهينه از سخت افزار و نرم افزار مورد نياز

v    پيش بيني و برنامه ريزي آموزشهاي لازم در خصوص فناوري اطلاعات و امنيت و افزايش مهارتهاي تخصصي كاركنان

v    سازمان دهي ، پشتيباني و بروزرساني سامانه هاي اتوماسيون اداري ، سامانه هاي عمومي و تخصصي و يكپارچه سازي آنها

v    تدوين و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل هاي بهره برداري از تجهيزات انفورماتيكي و اجراي فعاليتهاي فناوري اطلاعات

v    طراحي ، ايجاد و نگهداري جايگاههاي اينترنتي و اينترانتي دانشكده

v    مديريت رفع نواقص و كاستي هاي سامانه هاي اطلاعاتي موجود

2-1- طراحي و توسعه سازمان الكترونيكي

v    اجراي سياستهاي كلان كشور در حوزه دولت الكترونيكي و وزارت متبوع در حوزه سلامت الكترونيكي با توجه به اسناد بالادستي ، آئين نامه ها و مصوبات ابلاغي از سوي مراجع ذي صلاح

v    تعيين خط مشي و چشم انداز لازم به منظور حصول سازمان الكترونيكي

v    طراحي و ارائه خدمات الكترونيكي بين دستگاهي

v    توسعه خدمات الكترونيكي به منظور ارائه آن به مردم بدون مراجعه حضوري و در كوتاه ترين زمان ممكن

v    استقرار نظامهاي نوين مديريت و فرهنگ سازي براي نوآوري در دانشكده

v    ايجاد داشبوردهاي مديريتي براي مديران ارشد دانشكده به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليتهاي اصلي دانشكده در هر لحظه

v    ايجاد زيرساختهاي مديريت دانش به منظور ثبت و تبادل تجارب و اطلاعات كارشناسان و مديران دانشكده 

v    برنامه ريزي ، مطالعه و اقدامات لازم جهت استقرار سامانه هاي بدون كاغذ در دانشكده

3-1- تامين و مديريت امنيت اطلاعات

v    ارائه طرح جامع مديريت امنيت اطلاعات با توجه به مصوبات ، آئين نامه ها و قوانين و مقررات ابلاغي از مراجع ذي صلاح

v    تجزيه و تحليل دارايي ها و تعيين مخاطرات امنيتي و ارائه راه حل براي كاهش آسيب پذيري ، تهديدات و مخاطرات

v    طراحي ساختار مطمئن و امن براي زيرساخت شبكه هاي ارتباطي دانشكده و واحدهاي تابعه

v    حفاظت از داده ها و حريم خصوصي كاربران و مردم

v    تعيين تجهيزات و فناوري هاي امنيتي مورد نياز

v    تعيين تجهيزات برق اضطراري مورد نياز

v    آموزش ، اطلاع رساني ، آگاه و هوشيار نمودن كاركنان در حوزه امنيت اطلاعات

v    تدوين و ابلاغ ضوابط مربوط به تامين ومديريت امنيت اطلاعات و خط مشي دوركاري

v    ثبت كاربران ، مديريت دسترسي وبازنگري در حقوق دسترسي كاربران

4-1- معماري سامانه هاي اطلاعاتي و نوآوري

v    برنامه ريزي عملياتي جهت پاسخ گويي به نيازهاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت دانشكده در حوزه سامانه هاي اطلاعاتي براساس اولويت

v    ارتقاء سطح دانش فني اطلاعات مديران،كارشناسان وساير كاركنان جهت بهره برداري مطلوب از فناوري اطلاعات

v    كمك به توسعه روحيه خلاقيت و نوآوري و جلب مشاركت كاركنان در ارائه راه كارهاي خلاقانه و نوآورانه براي ارتقاي دانشكده

v    كنترل و نظارت بر حسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي و بررسي اثربخشي آنها

v    مهندسي مجددفرآيندها و حذف فرايندهاي غير منطقي يا اضافي با استفاده از ابزار فناوري اطلاعات

v    واگذاري فعاليت هاي فناوري اطلاعات غير حاكميتي به بخش غير دولتي (برون سپاري)

v    كمك به انجام اصلاح ساختاري در راستاي تمركز زدايي از اداره امور

v    بررسي فرم هاي اداري ، مالي ، پشتيباني و اختصاصي كد گذاري و اصلاح و بهنگام سازي آنها

v    بررسي و ارائه راه كارها و روش هاي اصلاح فرايندهاي مشترك و اختصاصي دانشكده  در شوراي تحول اداري در جهت ارتقاء بهره وري ، كارآيي و رضايت ارباب  رجوع و كاهش هزينه ها

v    جمع آوري اطلاعات و سوابق مربوطه در زمينه طرح ها و برنامه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات گذشته و در دست اقدام ، به منظور نظارت و ارزيابي برنامه هاي مصوب

 

مديريت آمار وفناوري اطلاعات دانشكده

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/29
تعداد بازدید:
738
Powered by DorsaPortal