تعرفه های ابلاغیه های وزارت بهداشت
تعرفه هاي ابلاغي

با عنايت به تعريف خدمات مختلف در حوزه سيستمهاي اطلاعاتي حوزه سلامت و به منظور يكپارچگي در هزينه هاي درخواستي توسط شركت هاي توسعه دهنده سيستمهاي اطلاعاتي حوزه سلامت، ابلاغيه تعرفه هاي ابلاغي در اين خصوص به شرح ذيل اعلام گرديده و براي عموم قابل دريافت مي باشد.

 عنوان ابلاغيه
 شماره  تاريخ  لينك دانلود
تعرفه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 110/522/د

1393/5/4

 دستورالعمل فني زيرساخت شبكه سرورهاي سپاس  110/587/د

1393/5/21

 
دستورالعمل اجرايي پشتيباني نمونه هاي سپاس در دانشگاه هاي علوم پزشكي

110/806

1393/7/7

 
تعرفه پياده سازي كتاب ارزشهاي نسبي خدمات در سيستم اطلاعات بيمارستاني  110/838/د

1393/7/19

 
منع تبادلات الكترونيكي مستقيم مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت با سازمان هاي بيمه گر  110/1020/د

1393/9/8

 
چارچوب متحدالشكل فرآيندهاي كاري سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني جهت اجراي دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان، اعضاي هيئت علمي و كاركنان غير پزشك  110/1493/د 1393/12/26  
دستورالعمل الزامات اجرايي سيستم هاي اطلاعاتي بيمارستاني در طرح تحول نطام سلامت  110/1486/د 1393/12/26  
دستورالعمل اجرايي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني در خصوص ارسال پرونده الكترونيكي بيمه شدگان اتباع عراقي و افغاني  به سپاس 110/323 1394/12/16
شيوه نامه اجرايي مربوط به فصل 11 برنامه عملياتي سال 1395- به انضمام فرم شناسايي مراكز ارائه دهنده خدمت و سيستم هاي اطلاعاتي مربوطه 110/833/د 1395/05/23
 دستور العمل تعرفه پشتيباني سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني                
110/339/د  1396/02/30
n
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/20
تعداد بازدید:
942
Powered by DorsaPortal