شورای فناوری اطلاعات

اين كميته با وظايف ذيل و در مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/06/1393 شوراي عالي فناوري اطلاعات و مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/06/1393 شوراي عالي اداري ابلاغيه رئيس جمهور محترم براي اجراي نقشه راه دولت الكترونيك(برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداري) تشكيل شده است.

نام و نام خانوادگي

سمت

تصوير

دكتر محمد مهران اميني فرد

رئيس دانشكده (رئيس شوراي فناوري اطلاعات)

مهندس محمدامين رئيسي نيا

دبير شوراي فناوري اطلاعات

دكتر مصطفي اميني

عضو شوراي (معاون توسعه ومديريت منابع)

       

دكتر فرهاد دادگر

معاون بهداشتي (عضو شوراي فناوري اطلاعات)

 

 
 
 
 
 
 
 
دكتر كامران كردي

معاون درمان (عضو شوراي فناوري اطلاعات)

 

خانم تهيمنه صالحيان

معاون آموزشي (عضو شوراي فناوري اطلاعات)

 

دكتر مينا آژوغ

مدير غذا و دارو (عضو شوراي فناوري اطلاعات)

آقاي سيد رضا سجادي

مدير حراست (عضو شوراي فناوري اطلاعات)

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/27
تعداد بازدید:
772
Powered by DorsaPortal