ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات براي هر سازمان، سندي است كه معماري اطلاعات سازمان را در پرتو ملاحظات استراتژيك مانند ماموريت، اهداف و اولويتهاي سازمان تعيين كرده و برنامه اجرايي لازم براي دستيابي به سيستمها و پايگاههاي اطلاعاتي را در سطح سازمان تعيين ميكند. به عبارت ديگر، برنامهريزي استراتژيك فناوري اطلاعات منشور و برنامه كلان سازمان در زمينه سيستمهاي اطلاعاتي و به طور كلي، فناوري اطلاعات است.در هر سازمان مدير مجموعه مي بايست اهداف بلند مدت  و استراتژيك خود را مشخص نموده و برنامه عملياتي سازمان خود را بر اساس اين هدف تعيين و تنظيم نمايد.
ورود به عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات بدون توجه به برنامه ريزي استراتيژيك،مشكلاتي را در سازمانها پديد مي آورود كه مهمترين آنها عبارتند از:
ضعف اطلاعاتي مديريتي
عدم سازگاري استراتژيهاي فناوري اطلاعات با اولويت كاري
كاهش بهره وري در مديريت موثر منابع اطلاعاتي
ناتواني سازمان در مواجهه با تغييرات
كاهش كيفيت خدمات و محصولات
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/19
تعداد بازدید:
578
Powered by DorsaPortal