برنامه عملیاتی سال 97

برنامه ريزي

از زماني كه بشر به فرداي خود انديشيد، براي آينده هدف تعيين كرد و بدين ترتيب فرآيند برنامه ريزي آغاز شد.

برنامه ريزي گذر از يك گام به گام بعدي نيست بلكه فرآيندي خلاق است و ميتواند پيشاز تصميم نهايي چندين مرتبه تغيير و بازبيني گردد.

برنامه ريزي يعني انتخاب اهداف درست و انتخاب مسير، راه، وسيله و روش درست براي تامين هدف. به عبارتي در برنامه ريزي، اهداف و اقدامات لازم براي مواجهه با تغييرات و عوامل نامطمئن پيش بيني ميشود برنامه ريزي فرآيندي است كه همه تلاشها و فعاليتها را در راستاي هدف، راه رسيدن به آن و چگونگي طي مسير، تركيب و ادغام ميكند.

برنامه ريزي ترسيم شمايي از گذشته براي تصميمگيري در زمان حال براي انجام اقدامي در آينده ميباشد.

برنامه عملياتي چيست؟

 چگونگي تعيين اهداف و تبديل اين اهداف به صورت عمليات و پيش بيني روش هاي اجراي آن عمليات مي باشد. شناخت ، پيش بيني و تعيين مراحل و توالي عمليات به تفكيك زمان ؛ هزينه ؛ نيروي انساني لازم براي هر يك ؛ كنترل و در صورت لزوم تجديد نظر در آنها (در محدوده تعيين شده توسط برنامه ريزي جامع)

جهت دريافت برنامه عملياتي اختصاصي فاوا دانشگاه اينجا كليك كنيد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/20
تعداد بازدید:
588
Powered by DorsaPortal